Szukaj na tym blogu

czwartek, 4 września 2014

Wiązanie supełków stoperków Krok po Kroku / Stop knot Making Step by step

Czasami trzeba zabezpieczyć naszyjnik przed przypadkowym rozerwaniem i utratą koralików, mowa o dużych koralikach, takich jak perły lub minerały albo po prostu większe szklane koraliki.
Służą temu supełki za każdym koralikiem, które są proste do zrobienia, a mają też dekoracyjną funkcję, bo jeśli zrobicie je z grubszej nici/wełny/rzemyka, będą koralikami same w sobie.
Żeby je wykonać potrzebujemy wspomnianych wyżej koralików, czegoś na czym będziemy je wieszać i wiązać węzełki - u mnie tym razem kordonek, oraz zapięcie i nożyczki, igła lub coś co pomoże przewlec nić przez koraliki

ENGLISH: Sometimes you need to secure the necklace from accidental rupture and loss of beads, provided with large beads, such as pearls or minerals, or simply larger glass beads.

Making knots for each bead is simple to do, and they also have a decorative function, because if you do it with a thicker thread / wool / strap it will look like beads.

To do it we need the mentioned beads, something on which we will hang them and tie knots, clamp and scissors, needle or something to help thread the thread through the beads


 

Krok 1.
Nawlekamy nić na igłę

ENGLISH: Step 1. Thread needle 


Krok 2.

przechodzimy igłą przez oczko zapięcia w jedną, a potem w drugą stronę tak, żeby utworzyć oczko

ENGLISH: Step 2.
pass the needle through the loop (ring) of closing clasp in one and then the other side to form an eyeKrok 3
wyciągamy igłę, następnie przeciągamy nić znajdującą się po drugiej stronie oczka przez to oczko i zaciągamy ją, tak, żeby powstała pętelka wokół zapięcia - tak jak na poniższych zdjęciach

Step 3
pull the needle out, then drag the thread located on the other side of the eye mesh by this eye mesh and tight it to form knot around the loop fastener - just like in the pictures belowKrok 4
nawlekamy nić i koraliki w sekwencji jaka ma być w końcowym naszyjniku
Step 4  
Put your beads onto thread in the sequence to be in the final necklace Krok 5
na końcu nici robimy supełek, żeby przypadkowo nie zgubić koralików
Step 5
at the end of the thread make a knot and by doing so you will not accidentally lose beads 
Krok 6
przemieszczamy wszystkie koraliki ze strony gotowego (nawleczonego) zapięcia do strony supełka, wszystkie z wyjątkiem jednego - pierwszego.

Step 6
Move all beads to the other side of the thread 
Krok 7

za koralikiem wiążemy supełek, ale nie zaciskamy go od razu, tylko bierzemy igłę, albo coś podobnego, wkładamy w pętelkę, którą będziemy zaciskać i trzymamy ciągnąc ku koralikowi w dół, a drugą część nici w górę zaciskamy pętelkę. Ta metoda powoduje, że supełek znajduje się blisko koralika, możecie też zawiązywać supełek bez pomocy naukowych ;)

Step 7
tie the knot behind the bead, but do not tight it right away, just take a needle or something, put it in a loop that will tighten and keep pulling toward bead down. This method causes the knot is close to the bead, you can also string knot without the aid of science;) 

Krok 8
bierzemy kolejny koralik i powtarzamy krok 7, a potem 8 do czasu wyczerpania kompletu koralików


Proste, prawda ?????

No myślę

Step 8
take another bead and repeat step 7 and then 8 until exhaustion set of beads
Simple, is not it ????? 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...