Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 30 czerwca 2014

Szklane Kaboszony ze zdjęciami lub/i grafiką / Glass cabochon with photo and/or graphics


Dzisiaj coś co mnie bardzo wciągnęło i podoba mi się niesamowicie, a możliwości jest tyle co głów, które główkują ;) Szklane kaboszony nie są może najtrudniejszym rękodziełem, ale ich możliwości przystosowawcze do konkretnego wydarzenia/osoby są niesamowite.
Najważniejsze jest to, że to co włożycie pod kaboszon jest niepowtarzalne ponieważ każdy pomysł na to może być inny. Efekt końcowy jest piękny, a w oprawie jeszcze fajniejszy.

ENGLISH: Today, something that really drove me crazy, and I like it very much because there are so many possibilities ;) glass cabochons perhaps are not the most difficult craft, but their capacity for adaptation to specific events / people are amazing.

The bottom line is that what you put into cabochon is unique because every idea of every person might be different. The end result is beautiful.


Co będzie nam potrzebne:
1. grafika do kaboszonu / więcej o grafikach za moment
ENGLISH: What we will need:
1. graphic for cabochon / more about the graphics in a moment.2. szklany kaboszon, w necie jest dużo kształtów i rozmiarów
ENGLISH: 2 glass cabochon, the web holds lot of shapes and sizes
Słowo dodatkowe na temat szklanych kaboszonów: Ostatnio na allegro natknęłam się  na coś co mnie zainteresowało, niestety nie miałam czasu, żeby takową bazę zakupić i wypróbować, ale m oim zdaniem sprawdzi się znakomicie. chodzi kryształek Swarovski Baroque Flat Crystal, który ma płaską jedną z powierzchni i wygląda tak :

ENGLISH: Additional word on the glass cabochons: I recently visited Allegro.pl site , I came across something that interested me, but I did not have time to purchase and try out.
Its crystal Swarovski Crystal Flat Baroque, which has a flat one surface and looks like this:

zatem jest możliwe wklejenie do tego szkiełka wybranej grafiki, na pewno kiedyś spróbuję.

3. klej do kaboszonów - ja używam kleju hasulith - to klej biżuteryjny, ale, może być też klej magic za 3 PLN z papiernika, pierwszy jest szalenie mocny, moczenie w wodzie mu niestraszne, z drugim nie miałam takich przejść więc nie wiem.

ENGLISH: Thus, it is possible to paste to the selected slide graphics, I will definitely try sometime soon.

3 glue for cabochons - I use glue hasulith - a jewellry glue, but it can also be magic glue for 3 PLN from the craft shop, the first is extremely strong, soaking in water is not scary, the second I do not know.


4. nożyczki
5. ewentualna oprawa kaboszonu

Zatem do dzieła. Co zrobić, żeby zrobić taką grafikę ?
Słów parę o pochodzeniu grafik, czyli jakie grafiki się do tego nadają. Przeszłam sporą drogę z grafikami, więc mogę Wam przekazać moje doświadczenia. Co się nadaje:

- wszelkie grafiki umieszczone w kolorowych magazynach i gazetach, oprócz gazet typu rzeczypospolita - czyli brudzących dłonie, jak macie na dłoniach ślady po gazecie to nie nadaje się ona, może się okazać, że zdjęcie cytrynek z gazetki reklamowej jest fajnym motywem.
- wszelkie broszury i katalogi firmowe - np. z OBi czy Biedronki czy jakiegokolwiek innego sklepu - są one zazwyczaj drukowane w sposób, który powoduje, że grafika jest trwała
- wydruk laserowy
- zdjęcia wykonane wydrukiem laserowym

Co się nie nadaje:
- zdjęcia wywołane tradycyjną metodą
- zdjęcia wywoływane w 5 min - foliowane i nie
- wydruki z drukarek atramentowych

ENGLISH:  
4. scissors
5. potential binding cabochon

Here we go. What to do to make such graphic?

A few words about the origin of art, I went a long way with graphics, so I can give you my experience

- All graphics placed in magazines and newspapersmessy hands excluded, as you have on your hands traces of the newspaper that it is not suitable, you may find that the picture in the newspaper is a nice theme.

- Any corporate brochures and catalogs - they are usually printed in a way that makes the graphics possible to use

- Laser Printer graphics
- Pictures printed on laser printer

What is not suitable:
 

- Photo-induced by traditional method
- 5 minutes developed photos- foiled and not
- Prints from inkjet printers


Krok 1. Dopasowanie grafiki

najpierw należy przyłożyć kaboszon na sucho do grafiki i wybrać atrakcyjne dla nas ujęcie, po przyłożeniu szkiełka do naszej grafiki wcale nie musi być tak, że to co wizualnie nam się podobało będzie pasować do kaboszonu, może się np. nie zmieścić w kadrze ;)

ENGLISH: Step 1: Adjust graphics

first apply cabochon dry for the graphic and select attractive placement.


2. Dajemy kroplę kleju na kaboszon, ważne - nie wolno przy tym mazać, nie dotykać i rozsmarowywać, można też dać kroplę kleju na grafikę zamiast na kaboszon

ENGLISH: 2 We give a drop of glue on the cabochon, important - not by scribble, do not touch it, you can also give a drop of glue on the graphics instead of the cabochon
3. przykładamy kaboszon z klejem do grafiki
ENGLISH:  
3. attach cabochon with glue to the graphics


4. dociskamy palcem, nie przejmować się  należy nadmiarem kleju po dociśnięciu, starajmy się przy tym nie ruszać kaboszonem po grafice.

ENGLISH: 4. press cabochon with your finger, you should not worry about excess glue when pressed, try not to move cabochon over the graphic.przy okazji oto co się dzieje, jak grafika jest niedobra, klej dosłownie wyżera grafikę w tym przypadku zdjęcie papugi ;) Dzieje się tak już po około 1-2 min od przyłożenia kleju

ENGLISH: By the way here's what happens, as the graphics are bad, the glue literally eats away at the graphic in this case the parrot;) This happens after about 1-2 min of application of the adhesive
 5. czekamy aż klej wyschnie

ENGLISH:  
5 wait until the glue dries6. wycinamy grafikę

ENGLISH: 6. cut graphics

7. smarujemy naszą bazę klejem

ENGLISH:  
7. put glue to our base

8. osadzamy naszą grafikę i zostawiamy do wyschnięcia

ENGLISH:  
8. embed graphics and leave to dry


NO i mamy kolejną fajną biżuterię totalnie wystylizowaną pod nasze gusta :
ENGLISH: And we have another cool jewelry totally stylized under our tastes:
czwartek, 19 czerwca 2014

Bransoletka portmonetka / Bracelet Wallet

Ostatnio usilnie dążę do minimalizmu, jak najmniej zbędnych rzeczy, jak najmniej rzeczy do noszenia / dźwigania, a przede wszystkim wolne ręce do innych czynności, takich jak trzymanie dodatkowej torby zakupowej zamiast w zębach, po prostu w ręku bądź na ramieniu.
Ile razy mamy tak, że nasze ciuchy nie mają kieszeni, a zbędne gabaryty, torby, torebki strasznie nas denerwują, na imprezie, spacerze, koncercie, a w pewnych okolicznościach im mniej oznacza wygodniej. Jakiś czas podczas spaceru w parku zaświeciło mi się światełko pomysłowego dobromira, a może bransoletka ???? To przecież i praktyczne i jednocześnie będzie ozdobą.
I wymyśliłam, być może nie ja pierwsza, ale pierwowzór tej na zawsze pozostanie mój ;)
Bransoletko portfelik:

Oto moje cudo:

ENGLISH: Recently I go for minimalism, the least unnecessary things, the least of things to wear / to lift, and above all, hands free for other tasks such as holding additional bags instead of holding them in the teeth, just in the hand or on the shoulder.

How many times our clothes do not have pockets, and redundant bags makes us mad, at a party, a walk, a concert, in certain circumstances, the less is more convenient. Sometime ago I was walking in the park and got this idea - perhaps bracelet?? It is, after all, and practical and at the same decorative as well.

I figured, maybe I'm not the first, but this original version will always remain mine;)

Bracelet wallet here it is:

A oto jak można coś takiego zrobić:

Materiały:
- dowolny materiał o wymiarach około 10/10 cm
-igła i nici w kolorze materiału lub pokrewnym, ale może być też dowolny - wasza wyobraźnia to potężna rzecz
- maszyna do szycia jeśli ktoś chce bardziej profesjonalnie podejść do rzeczy, ale tak między nami to po prostu jest szybciej no i szwy są solidne ;)
- nożyczki
- koraliki lub minerały do frontu bransoletki
- zapięcie
- rzep do zapięcia portfeliku.

Zaczynamy:


1. przykładamy złożony w pół materiał do ręki, żeby sprawdzić, czy aby nie jest za duży, zbyt toporny

ENGLISH: Here's how you can do something like this:

Materials:

- Any material with dimensions of about 10/10 cm
-needle and thread color or related material, but it can be any - your imagination is a powerful thing
- Sewing machine if anyone wants a more professional approach to things, but just between us is simply a faster and seems to be better;)
- scissors
- Beads or minerals to the front of the bracelet
- closure
- Velcro fastening

Here we go:

1 attach material deposited in the half to hand to check if that is not too big

jeśli mamy maszynę warto obrębić brzegi, żeby materiał się nie "siorpał", użyłam lnu, ponieważ jest naturalny/przewiewny/idealny na lato, ale niesamowicie się pruje, więc w moim przypadku zabezpieczenie brzegu to konieczność:

ENGLISH: if you have a machine its worth to use it on edges, I used linen, because it is natural / breezy / perfect for summer, but amazingly the rips, so in my case the shore protection is a necessity:

2. składamy materiał na pół
ENGLISH: place the material in half


jeszcze raz sprawdzamy, czy po zszyciu będzie ok

ENGLISH: check again before sewing if it fits


3. dopasowujemy teraz zapięcie portmonetki. Zrezygnowałam z suwaków na rzecz rzepów, ponieważ jest mniej kłopotliwy, a równie skuteczny, zwłaszcza na tak małej powierzchni.
Zwróćcie uwagę na to, że rzep nie jest na całości materiału, wszystko po to, żeby po wywróceniu materiału na prawą stronę po zszyciu było miejsce na szwy bez zakłócenia zamknięcia.

ENGLISH: 3. now match clasp for the purse. I gave up the sliders on the Velcro because it is less trouble, and equally effective, especially in such a small area.

Notice that the closure is not on entire material4. przyszywamy pierwszą część rzepa

ENGLISH: 4. sew the first part of closurei drugi

ENGLISH: and second
tak teraz wygląda lewa strona
ENGLISH: and left side looks like this

A tak prawa
ENGLISH: and rightUżyłam dekoracyjnego ściegu maszyny, żeby urozmaicić moją bransoletkę
ENGLISH:I used a decorative stitch machine to spice up my bracelet4. składam ponownie materiał na pół i zszywam brzegi
ENGLISH: 4. now put material face to face in its right side and sew the edges


5. wywijam saszetkę na prawą stronę i mam zasadniczą część mojego portfelika
ENGLISH: 5. put the material on its right sideMożna próbować robić większe portfeliki, żeby np. pomieściły również kartę płatniczą, ale wówczas bransoletka będzie większa, mnie zależało na prostej i lekkiej bransoletce, więc moja mieści jedynie drobne, może jakieś klucze np. od samochodu ;)


6. przystępujemy do dodania koralikowych elementów portfela, które przymocować należy do zapięcia tak:

ENGLISH:You can try to do bigger wallets, for instance to accommodate the payment card, but the bracelet will be greater, I depended on a simple and lightweight bracelet, so my is only minor, maybe some keys such as the car;)

6. Now we proceed to add elements like beads and clasps:

I gotowe:
ENGLISH: bracelet is now ready

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...