Szukaj na tym blogu

niedziela, 20 lipca 2014

Zestaw biżuterii podwodne zauroczenie / Entchantment under the sea set


Dzisiaj jako, że właśnie wróciłam z wakacji wakacyjny post, pokażę Wam jak zrobić koralikowe gwiazdki;) Zawładnęły całkowicie moim czasem wolnym w trakcie urlopu.
Są fajne do robienia, bo szybkie, pięknie się prezentują i są trójwymiarowe. Jak na to wpadłam, prosto. Po realizacji naszyjnika konwaliowego trochę męczyłam ścieg herringbone,próbowałam połączenia różnych technik i udało mi się wypleść takie oto cuda jak poniżej. Nie wykluczam, że ktoś jeszcze wpadł na taki sam pomysł, gdyż sieć pęka od wszelkiego rodzaju inspiracji, jednakże prezentowane poniżej gwiazdki są wytworem moich rączek i ciężkich prób, mam nadzieję, że Wam się spodobają i będzie to swego rodzaju inspiracja. Wszystko co prezentuję na blogu jest do dowolnego przez Was wykorzystania ;) Zapraszam do wspólnego koralikowania.

Co będziemy potrzebować:
1. koraliki drobne rozmiar 11/0 - dla małych gwiazdek oraz 8/0 dla dużych
2. koraliki drobne rozmiar 15/0
3. nici do koralików w kolorze koralików lub zbliżone
4. nożyczki
5. koralik lub perełka do wypełnienia

ENGLISH: Today, I`ve just got back from a holiday, I'll show you how to make a coral star;) captured completely in my free time during the holidays.

They are fun to do, because they are quick, beautifull three-dimensional. How I fell for it? After finishing the lilly of the valley necklace I`ve used a little herringbone stitch to make a combination of different techniques and I was able to make such as below. Perhaps somebody on web has similar or that someone else had the same idea, because the network is filled with all kinds of inspiration, however, presented below are the product of my hands, I hope that you will like it and it will be a kind of inspiration. Everything that I am presenting on the blog is to be used by you ;) Feel free to try to make this.

What we need:

1 glass beads size 11/0 - for small stars and 8/0 for large

2 glass beads size 15/0

3 thread beads color beads or similar

4 scissors

5 bead or beads to fill


Kroków będzie 9.

ENGLISH:
There will be 9 stepsKrok 1

Nawlecz na nić 5 koralików 11/0 (dla małej rozgwiazdy) lub 8/0 (dla dużej rozgwiazdy) i zamknij je w kółeczku (rys. 1)

Step 1

put 5 beads on thread 11/0 (for a small starfish) or 8/0 (for a large starfish) and lock them in a circle (Fig. 1)

Krok 2
Pomiędzy każdy koralik z kroku 1) dodaj po 1 koraliku tego samego rozmiaru co w pkt 1 (rys. 2)

Step 2

Between each bead from step 1) add the 1 bead of the same size as in point 1 (Fig. 2)

 Krok 3
Pomiędzy każdy koralik z kroku 2) dodaj po 2 koraliki tego samego rozmiaru co w pkt 1 (rys. 3)


Step 3

Between each bead from step 2) add the two beads of the same size as in point 1 (Fig. 3)


Krok 4 (rys.4)
Teraz kolej na wplecenie do całości drobniejszych koralików. Będziemy się posługiwać ściegiem peyote.
W następnych krokach będziemy postępować tak samo z koralikami tworzącymi ramiona gwiazdy w każdym kroku, zwiększając jedynie ilość koralików mniejszego rozmiaru tworzących przestrzeń pomiędzy ramionami.

Sekwencja dodawanych koralików to 2x11/0 1x15/0 dla małej gwiazdy i  2x8/0 1x11/0 dla dużej gwiazdy, a wszystko to 5 razy bo ramion mamy 5

Szczegóły przejścia:

a) Najpierw przechodzimy do skrajnego koralika ramienia gwiazdy 11/0 lub 8/0 dodanego na początku kroku 3 i dodajemy kolejne 2 koraliki 11/0 lub 8/0 (rozszerzamy w ten sposób ramię gwiazdy o kolejny rząd)
b) następnie przechodzimy przez koralik tworzący ramię gwiazdy 11/0 lub 8/0 poprzedniego rzędu
c) dodajemy koralik 15/0 dla mniejszej rozgwiazdy lub 11/0  dla większej
d)wbijamy igłę w koralik 11/0 lub 8/0 ramienia rozgwiazdy dodany w poprzednim przebiegu i wychodzimy wierzchołkiem ramienia, po czym powtarzamy wszystkie kroki aż zamkniemy obieg po 5 ramionach.

ENGLISH: 

Step 4 (Fig. 4)

We will use peyote stitch.

In the next steps we will do the same thing with beads forming stars at every step, only increasing the number of beads forming the smaller size of the space between the arms.

The sequence for added beads is 2x11 / 0 1x15 / 0 for small stars and 2x8 / 0 1x11 / 0 for a large star, all 5 times because we have 5 arms

Details of the transition:

a) First go to the extreme shoulder star bead 11/0 or 8/0 which was added at the beginning of step 3 and add another 2 beads 11/0 or 8/0 (expanding arms of the star )

b) then go through the bead forming of the star 11/0 or 8/0 in the previous row

c) add the bead 15/0 for smaller starfish or 11/0 for the larger

d) stick the needle into the bead 11/0 or 8/0 added in the previous passage and exit it on the tip of the arm, and then repeat all the steps until you close the circuit after 5 arms.
Krok 5 (rys.5)

Sekwencja dodawanych koralików to 2x11/0 2x15/0 dla małej gwiazdy i  2x8/0 2x11/0 dla dużej gwiazdy, a wszystko to 5 razy bo ramion mamy 5

Szczegóły przejścia:

a) Najpierw przechodzimy do skrajnego koralika ramienia gwiazdy 11/0 lub 8/0 dodanego na początku kroku 4 i dodajemy kolejne 2 koraliki 11/0 lub 8/0 (rozszerzamy w ten sposób ramię gwiazdy o kolejny rząd)
b) następnie przechodzimy przez koralik tworzący ramię gwiazdy 11/0 lub 8/0 poprzedniego rzędu
c) dodajemy koralik 15/0 dla mniejszej rozgwiazdy lub 11/0  dla większej
d) przechodzimy przez koralik 15/0 lub odpowiednio koralik 11/0 dodany w kroku 4 - czyli zwykły ścieg peyote
e) dodajemy kolejny koralik 15/0 dla mniejszej rozgwiazdy lub 11/0  dla większej

f)wbijamy igłę w koralik 11/0 lub 8/0 ramienia rozgwiazdy dodany w poprzednim przebiegu i wychodzimy wierzchołkiem ramienia, po czym powtarzamy wszystkie kroki aż zamkniemy obieg po 5 ramionach.


ENGLISH: 

Step 5 (Fig. 5)

The sequence for added beads is 2x11 / 0 2x15 / 0 for small stars and 2x8 / 0 2x11 / 0 for a large star, all 5 times because we have 5 arms

Details of the transition:

a) First go to the extreme shoulder star bead 11/0 or 8/0 which was added at the beginning of step 4 and add another 2 beads 11/0 or 8/0 (expanding arms of the star )

b) then go through the bead forming of the star 11/0 or 8/0 in the previous row

c) add the bead 15/0 for smaller starfish or 11/0 for the larger


d) pass through bead 15/0 or respectively bead 11/0 added in step 5 - use plain peyote stitch 

e) add the bead 15/0 for smaller starfish or 11/0 for the larger
 
f) stick the needle into the bead 11/0 or 8/0 added in the previous passage and exit it on the tip of the arm, and then repeat all the steps until you close the circuit after 5 arms.Krok 6 (rys. 6)

Sekwencja dodawanych koralików to 2x11/0 3x15/0 dla małej gwiazdy i  2x8/0 3x11/0 dla dużej gwiazdy, a wszystko to 5 razy bo ramion mamy 5

Szczegóły przejścia:

a) Najpierw przechodzimy do skrajnego koralika ramienia gwiazdy 11/0 lub 8/0 dodanego na początku kroku 5 i dodajemy kolejne 2 koraliki 11/0 lub 8/0 (rozszerzamy w ten sposób ramię gwiazdy o kolejny rząd)
b) następnie przechodzimy przez koralik tworzący ramię gwiazdy 11/0 lub 8/0 poprzedniego rzędu
c) dodajemy koralik 15/0 dla mniejszej rozgwiazdy lub 11/0  dla większej
d) przechodzimy przez koralik 15/0 lub odpowiednio koralik 11/0 dodany w kroku 5 - czyli zwykły ścieg peyote
e) dodajemy koralik 15/0 dla mniejszej rozgwiazdy lub 11/0  dla większej
f) przechodzimy przez koralik 15/0 lub odpowiednio koralik 11/0 dodany w kroku 5 - czyli zwykły ścieg peyote
g) dodajemy kolejny koralik 15/0 dla mniejszej rozgwiazdy lub 11/0  dla większej
h)wbijamy igłę w koralik 11/0 lub 8/0 ramienia rozgwiazdy dodany w poprzednim przebiegu i wychodzimy wierzchołkiem ramienia, po czym powtarzamy wszystkie kroki aż zamkniemy obieg po 5 ramionach.

ENGLISH: 

Step 6 (Fig. 6)

The sequence for added beads is 2x11 / 0 3x15 / 0 for small stars and 2x8 / 0 3x11 / 0 for a large star, all 5 times because we have 5 arms

Details of the transition:

a) First go to the extreme shoulder star bead 11/0 or 8/0 which was added at the beginning of step 5 and add another 2 beads 11/0 or 8/0 (expanding arms of the star )

b) then go through the bead forming of the star 11/0 or 8/0 in the previous row

c) add the bead 15/0 for smaller starfish or 11/0 for the larger


d) pass through bead 15/0 or respectively bead 11/0 added in step 5 - use plain peyote stitch 

e) add the bead 15/0 for smaller starfish or 11/0 for the larger

f) pass through bead 15/0 or respectively bead 11/0 added in step 5 - use plain peyote stitch 

g) add the bead 15/0 for smaller starfish or 11/0 for the larger

h) stick the needle into the bead 11/0 or 8/0 added in the previous passage and exit it on the tip of the arm, and then repeat all the steps until you close the circuit after 5 arms.

Krok 7 (rys. 7)

Sekwencja dodawanych koralików to 2x11/0 4x15/0 dla małej gwiazdy i  2x8/0 4x11/0 dla dużej gwiazdy, a wszystko to 5 razy bo ramion mamy 5

Szczegóły przejścia:

a) Najpierw przechodzimy do skrajnego koralika ramienia gwiazdy 11/0 lub 8/0 dodanego na początku kroku 6 i dodajemy kolejne 2 koraliki 11/0 lub 8/0 (rozszerzamy w ten sposób ramię gwiazdy o kolejny rząd)
b) następnie przechodzimy przez koralik tworzący ramię gwiazdy 11/0 lub 8/0 poprzedniego rzędu
c) dodajemy koralik 15/0 dla mniejszej rozgwiazdy lub 11/0  dla większej
d) przechodzimy przez koralik 15/0 lub odpowiednio koralik 11/0 dodany w kroku 6 - czyli zwykły ścieg peyote
e) dodajemy koralik 15/0 dla mniejszej rozgwiazdy lub 11/0  dla większej
f) przechodzimy przez koralik 15/0 lub odpowiednio koralik 11/0 dodany w kroku 6 - czyli zwykły ścieg peyote
g)dodajemy koralik 15/0 dla mniejszej rozgwiazdy lub 11/0  dla większej
h) przechodzimy przez koralik 15/0 lub odpowiednio koralik 11/0 dodany w kroku 6 - czyli zwykły ścieg peyote
i) dodajemy kolejny koralik 15/0 dla mniejszej rozgwiazdy lub 11/0  dla większej
j)wbijamy igłę w koralik 11/0 lub 8/0 ramienia rozgwiazdy dodany w poprzednim przebiegu i wychodzimy wierzchołkiem ramienia, po czym powtarzamy wszystkie kroki aż zamkniemy obieg po 5 ramionach.

ENGLISH: 

Step 7 (Fig. 7)

The sequence for added beads is 2x11 / 0 4x15 / 0 for small stars and 2x8 / 0 4x11 / 0 for a large star, all 5 times because we have 5 arms

Details of the transition:

a) First go to the extreme shoulder star bead 11/0 or 8/0 which was added at the beginning of step 6 and add another 2 beads 11/0 or 8/0 (expanding arms of the star )

b) then go through the bead forming of the star 11/0 or 8/0 in the previous row

c) add the bead 15/0 for smaller starfish or 11/0 for the larger


d) pass through bead 15/0 or respectively bead 11/0 added in step 5 - use plain peyote stitch 

e) add the bead 15/0 for smaller starfish or 11/0 for the larger

f) pass through bead 15/0 or respectively bead 11/0 added in step 5 - use plain peyote stitch 

 g) add the bead 15/0 for smaller starfish or 11/0 for the larger

h) pass through bead 15/0 or respectively bead 11/0 added in step 5 - use plain peyote stitch 

i) add the bead 15/0 for smaller starfish or 11/0 for the larger


j) stick the needle into the bead 11/0 or 8/0 added in the previous passage and exit it on the tip of the arm, and then repeat all the steps until you close the circuit after 5 arms.
Krok 8.

Połowa gwiazdy gotowa, teraz musicie zrobić jeszcze jedną, która będzie drugą połową. W tym celu powtarzamy kroki 1-7

ENGLISH:
Step 8

Half of a star is ready, now you must do one more, which will be the second half. To do this, repeat steps 1-7Krok 9.
Po uzyskaniu 2 części zszywamy je razem jak pokazano na rys. 8-9
Najpierw do ramienia gwiazdy A - czyli jednej z części dodajemy ściegiem peyote 3 dodatkowe koraliki 15/0 lub 8/0 (rys.8), a następnie zszywamy część A z częścią B jak na rys 9.
UWAGA: zszywamy razem 4 ramiona po czym wkładamy do środka odpowiednią wielkością perełkę i dopiero wtedy zszywamy ostatni bok gwiazdy.
Na koniec dodajemy na końcu każdego ramienia koralik 11/0 lub 8/0 żeby zamaskować brzeg.

ENGLISH:

Step 9

Once we have two parts sew them together as shown in Figure 8-9

First arm of star A - use peyote stitch adding 3 additional beads 15/0 or 8/0 (Fig. 8), and then sew part A to part B as shown in Figure 9


Add at each arm additional 11/0 or 8/0 bead to finish.
NOTE: sew together four arms then put inside appropriate size of the gem and then sew the last side of the star.


Gotowy produkt:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...