Szukaj na tym blogu

wtorek, 22 kwietnia 2014

Naszyjnik Retro Madame Chic z kokardką - Krok po Kroku / Retro Madame Chic Bow necklace

Dzisiaj moje wyobrażenie eleganckiego prostego naszyjnika jak z Paryża. Kolorystyka na czasie - czarne i szare z połyskiem + hematytowe kulki.

Wykonanie bardzo proste, przy okazji przetrenujemy koralikowe zakończenia do prac biżuteryjnych.
Pomysł narodził się po przeczytaniu książki, wydanej niedawno, która ponoć jest bestsellerem, przeczytałam, więc mogę powiedzieć, że zasługuje na to miano, książka lekka, przyjemna i bardzo motywuje. Chodzi o "Lekcje Madame Chic", polecam, ale tylko tym, którzy chcą coś zmienić w swoim podejściu do posiadanej kolekcji ubrań, przyzwyczajeń oraz trybu bycia. Zmusza ona do myślenia i powoduje, że człowiek chce coś zmienić ;) na lepsze oczywiście.


ENGLISH: Today I`d like to introduce my idea of an elegant simple necklace Paris type.  
Colours are quite popular -  black and gray glossy + hematite beads.The idea came after reading the book, published recently, which apparently is a bestseller, I`ve read it, so I can say it deserves to be called a bestseller because its pleasant and very motivating . 
It's "Lessons Madame Chic" , I must say I can give the book hudge credit for it, Those of you who want to read it, go on, but make notice it can make you want to make a difference in your approach to existing collection of clothes, habits and style of life. It forces to think and causes the person wants to change something for the better of course ;).

Ale do rzeczy, dzisiaj naszyjnik paryski, oto on:
ENGLISH: But first things first Parisian necklace, here it is :

Do jego wykonania potrzebne będą umiejętności zaplatania sznura metodą Cubic Raw (do nauczenia się w tym poście), poza tym umiejętność w miarę łatwego tańca z igłą i nicią ;)
Poza tym:
 • koraliki 11/0 w wybranym kolorze - u mnie opaque jet i silverlined grey
 • koraliki 15/0 w wybranym kolorze - u mnie silverlined grey
 • zapięcie magnetyczne + 2 x metalowe kółeczka do zawieszania
 • 4 kulki hematytowe - mogą być inne kamienie, albo np, zawieszki

ENGLISH:For making this you`ll need skills will be needed by splicing rope Cubic Raw (to learn from this post ) , except that , as far as the ability to easily dance with a needle and thread ;)
What materials do you need

 
 • beads 11/ 0 in the chosen color - opaque jet, silverlined grey
 • beads 15/0 in the chosen color -  silverlined grey
 • Magnetic closure + 2 x metal rings
 • 4 hematite beads - there may be other stones or pendants

KROKI / Steps of work:
 
Krok 1 / Step 1
Najpierw zaplatamy 2 sznury z koralików czarnych 11/0 metodą Cubic Raw, musi wystarczyć na obwód szyi + zrobienie kokardki.

ENGLISH:First, we make two strings CUBIC RAW technique using black beads 11/ 0, must be as long as neck  and bow.Krok 2 / Step 2
Robimy 2 nakładki z koralików z przeznaczeniem na końcówki z zapięciem. Instrukcja jak to zrobić w tym poście. Po zrobieniu nakładek doszywamy je do końców naszych sznurków koralikowych

ENGLISH:We make 2 cups with beads for the purpose of the tip of the clasp . Instructions on how to do it in this post. After you make the cups assemble them to the cubic ropes ;)
 

Krok 3 / Step 3
dodajemy na końce zapięcie magnetyczne

 ENGLISH:We add to the ends of the rope magnetic clasp
 
Krok 4 / Step 4
Przymierzamy naszyjnik na szyję, formując kokardkę, jak jest ok oznaczamy miejsce spięcia 2 sznurów czymś, może być tasiemka lub igła i formujemy kokardkę.

ENGLISH:We try the necklace on the neck, then form a bow, when it fits we mark this place with something it can be tape or needle and then we form a bow .  
Krok 5 / Step 5
zszywamy elementy kokardki razem

ENGLISH: We sew bow together
Krok 6 / Step 6
Wykonujemy metodą flat peyote obwódkę do kokardki

ENGLISH:We make beaded ring using flat peyote for the bow

 Krok 7 / Step 7
Zakładamy obwódkę dookoła miejsca zszycia kokardki i zszywamy jej końce, peyote to wdzięczna technika, miejsce zszycia będzie niewidoczne, bo końce obwódki się zazębią, tworząc całość.

ENGLISH:We assemble the ring around the stitched bow and sew the ends, peyote is grateful technique , the place after stiching will be invisible when you finish
Krok 8 / Step 8
wykonujemy jeszcze 2 nakładki, tym razem na "nóżki" kokardki

ENGLISH:We make another 2 peyote cups this time for " legs " of the bowKrok 9 / Step 9
na końcach nakładek doszywamy minerały, bądź inne wymarzone elementy

ENGLISH:At the ends of the strips we can add minerals, or other delicate items

 
I tak oto mamy piękny naszyjnik pasujący do wielu strojów, w tym także wieczorowych.

ENGLISH:And so we have a beautiful necklace to match many outfits , including the evening ones.

i test na szyjce:
POMYSŁ DODATKOWY na zakończenie kokardki: można zamiast kulek na końcach umieścić karabińczyki do zawieszek i zmieniać je wedle życzenia i gustu ;)

ENGLISH:ADDITIONAL IDEA: at the end of bows: instead of the hematite balls you can put anything you want, including hooks for hangers and change them as you wish and taste ;)

ENJOY
Nakładka z koralików Tutorial / Beaded end cup tutorial

W tym poście coś o co pytaliście wielokrotnie, a mianowicie, jak zrobić zakończenie dla bransoletki, naszyjnika, czy też czegokolwiek innego w całości z koralików.

ENGLISH: In this post, something about which you asked repeatedly , how to make the end of the bracelet, necklace, or anything else using beads .
Sposób jest prosty, a jest zastosowanie przedstawiłam w następnym poście.

Potrzebujemy:
 • nożyczek
 • nici - ja używam NYMO w odpowiednim kolorze grubość O
 • koraliki round 11/0
 • koraliki round 15/0
ENGLISH: The method is simple , and the use of it I will introduce in my next post . 
We need :
 • scissors
 • thread - I use Nymo in the appropriate color thickness O
 • round beads 11/ 0
 • round beads 15/0 

KROK PO KROKU / STEP BY STEP

Krok 1 / Step 1

Najpierw robimy fragment FLAT PEYOTE posługując się taką instrukcją jak poniżej.

ENGLISH: First, we do fragment using FLAT PEYOTE like introduced below.


Jak zrobić ? Niezwykle prosto, oto kilka poglądowych rysunków. Najpierw nawlekamy tyle koralików ile potrzebujemy.

ENGLISH: How to do this? Extremely simple, here are few drawings. First, thread as many beads as we need.

Potem mocno naciągamy żyłkę, żeby nam się koraliki nie przesuwały same, warto na samym początku na 1 koraliku zrobić zapętlenie ze 2 razy, żeby koralik ten stanowił swoistą blokadę dla pozostałych.

Then firmly pull the thread so we will not have moving beads, you can make a stop bead at the begining. 

Mamy więc pierwszy rząd koralików w flat peyote. Następnie przechodzimy do następnego rzędu, tu będziemy dodawać po 1 koraliku co 2 koralik, czyli dodajemy nowy koralik (nr 9) i wkłuwamy się w koralik nr 7, następnie dodajemy kolejny koralik (nr. 10) i wkłuwamy się w koralik nr 5.


ENGLISH:This was our first row of beads in flat peyote
Then move on to the next row, here we add one bead after bead at 2, namely:
add a new bead (No. 9) and go through bead No. 7, then add another bead (no. 10) and go though bead No. 5


Kontynuujemy dodając za każdym razem po 1 koraliku co drugi koralik.

ENGLISH: We continue adding each time one bead every second bead.
 i tak dalej aż do końca wzoru, który chcemy wykoralikować.  
ENGLISH: and so on until the end of the pattern that we want to make

Pamiętać musimy, że musi być parzysta liczba rzędów, bo inaczej robótka nam się nie zazębi.
ENGLISH: We must remember that it must be an even number of rows, otherwise the piece of work will not match.
Oto poszczególne etapy szycia nakładki w peyote:W trakcie dziergania dopasowujemy paseczek peyote na sznurze koralikowym, żeby była dokłanie taka długość jak obwód sznura do którego robimy końcówkę.
ENGLISH: During the work adjust your peyote fragment lenght to the thickness of your beaded chain

Krok 2 / Step 2

Następnie zszywamy końce fragmentu peyote razem, żeby powstała rurka z dziurką na sznur koralikowy, czerwony kolor wskazuje koraliki, które należy zszyć razem, żeby łączenie było nie widoczne, w ten sposób po zszyciu powinno to wyglądać jak jedna całość:
ENGLISH: Then sew together the ends of the PEYOTE fragment, so that the beads we will engage in this way after closing it should look like one whole piece:Krok 3 / Step3


nakładamy teraz rurkę na sznur koralikowy, pamiętając, żeby koniec sznura koralikowego wystawał mniej więcej z 2-3 mm poza rurkę, a następnie zszywamy obie rzeczy razem.
ENGLISH: we put this sewed fragment onto our beaded rope, and sew them togother, we need t have 2-3 mm free rope outside the cup like this:
Krok 4 / Step 4

Następnie przechodzimy na szczyt robótki - widzimy teraz nasz parzysty rząd koralików- i zaczynamy dodawać po 1 koraliku 11/0 co drugi koralik na szczycie sznura:
ENGLISH:Then move to the top of needlework - we now see even row of beads - and start adding the 1 bead 11/ 0 at every the second bead on the top rope :Krok 5 / Step 5Druga runda to również dodanie koralika 11/0 w puste miejscapo pierwszej rundzie:
ENGLISH: The second round is also adding beads 11/ 0 in the empty place after the first round

Trzecia runda to dodawanie po 1 koraliku 15/0 w puste miejsca po drugiej rundzie - między koraliki 15/0
ENGLISH:The third round is the addition of 1 bead 15/0 in each blank space after the second round - between the beads 15/0


Widać powoli, że po kolejnych rundach obwód zaczyna się zmniejszać.
ENGLISH:It shows that, after successive rounds the circuit of beaded cup begins to decrease


Krok 6 / Step 6
Czwarta runda do dodanie po 1 koraliku 15/0 w puste miejsca
ENGLISH: The fourth round is adding the 1 bead 15/0 in the empty space

Zaciskamy nić i przechodzimy igłą przez ostatni rząd koralików 15/0 na okrętkę, dla pewności.
ENGLISH:Grab the thread hard and pass the needle through the last row of beads 15/0 to be sure.
Krok 7 / Step 7


Mamy bazę nakładki.
ENGLISH: So now we have our beaded cup done

Teraz przechodzimy na szczyt nakładki i nawlekamy na igłę 6 koralików 11/0, a następnie przeciągamy igłę przez jeden z koralików na szczycie nakładki tworząc oczko do zapięcia.
Przewlekamy je kilka razy dla pewności..

ENGLISH: Now go to the top of the cap and place to the needle 6 beads 11/ 0, and then drag the needle through one of the beads on top of the cap to form a wink to the fastener. Sew them together several times to be sure.

 Tym sposobem mamy podstawową wersję nakładki. Moje może jeszcze nie są doskonałe, ale z czasem myślę, że zaczną być ładniejsze ;) Trzeba się doskonalić.

ENGLISH: In this way, we have a basic version of the beaded end cup. My own are still not so perfect, but with time I think it will be a lot better ;) Remeber to always improve your craftRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...